När jag coachar brukar jag fråga vilka utmaningar som denne chef ställs inför.
Svar är allt ifrån; spenderar för mycken tid på jobbet och försakar familjen, är inte bekväm med konflikter, hur coacha och vara professionell, hur hantera ett medarbetare samtal, m.m.

Vad skulle du säga är din utmaning i din chefsroll?

 


Hej på Er!
Här kommer Kjell, denna sköna människa, att skriva saker som jag tycker ni skall läsa då han har en mycket skön tanke-värld som borde utforskas mer.

Hej då och ta hand om Er!

Leomini