När jag coachar brukar jag fråga vilka utmaningar som denne chef ställs inför.
Svar är allt ifrån; spenderar för mycken tid på jobbet och försakar familjen, är inte bekväm med konflikter, hur coacha och vara professionell, hur hantera ett medarbetare samtal, m.m.

Vad skulle du säga är din utmaning i din chefsroll?