Coaching går bortom vår inrutade föreställningsvärld. Coaching jobbar med föreställningsvärlden men hämtar möjligheter från personens fulla potential.

En persons föreställningsvärld kan liknas till en daggdrope i Missisippifloden! Den fulla potential har ingen gräns eller gender. Coaching öppnar upp till fantasi och drömmar i den fulla potentialen utan tillhörighet. Det är ur dröm och fantasi som mål och frihet nås!  Vilket spelfält!

Business coaching

Business coachens roll är att coacha människor i deras professionella frågeställningar och vänder sig till ledningsgrupper och chefer i företag, kommuner och andra organisationer. Business coaching tar sin utgångspunkt i bl.a. vision, affärside, mål och verksamhetsplan.

Livs-coaching

Livs coaching behandlar alla dimensioner av livet, privat och yrkesliv, hälsa och relationer.
"Vad är ett meningsfullt liv?
Hur kan jag uppnå balans och harmoni?
Vad vill jag?
Vad är mina mål i livet?

 

Corporate coaching

Corporate Coaching innebär coaching på såväl individ som teamnivå inom företag och organisationer.
Den tar utgångspunkt i den verksamhet som personen eller gruppen ingår i.
Coachingen har ett dubbelt syfte; målorienterat handlande och lärande.
Stort fokus ligger på reflektionen och lärandet. Coachingen ska ge såväl ökad handlingsberedskap som ökade insikter kopplad till verksamheten.

Team coaching

Målet med team coaching är att ur medlemmarnas styrkor bygga effektiva förhållanden och att sätta det i ett system som fungerar för alla.
Vad som karekteriserar ett högpresterande team är bl.a. att förhållanden i gruppen fungerar, kommunikationen är på en hög nivå, samt att medlemmarna i teamet har ett klart fokus på uppgift och mål.
I högpresterande team är medvetenheten och förståelsen för verksamheten hög och alla i gruppen tar ansvar.