Alla kurser leder till personlig utveckling. Vi använder olika verktyg, som mental träning, avslappning, coaching, N.L.P. m.m.
Kurserna anpassas efter Dina önskemål och detta gäller även kursort.

Nedan kan Du se några olika infallsvinklar på kurserna.

Vardags-coaching

Denna kurs är för alla, som känner att de har mer potential än vad de i dagsläget utnyttjar. En kurs för Dig , som vill förbättra Din kommunikationsförmåga samt kunna nyttja coachningsverktyget i vardagen!

SMARTA mål, Värdegrund och Handlingsplan

En "hands on" kurs för det lilla eller stora företaget där vi går igenom Din företagssituation från "ax till limpa".

 

Utbilda utbildaren

En två dagars utbildning där vi går igenom de grundläggande ingredienserna i all utbildning, nämligen kommunikationen.

Team, grupper och teamutveckling

Hur kan jag nyttja de kreativa olikheter mina medarbetere har för att få ett dynamiskt och starkt team?