Kjell NilssonTänk Dig hur det skulle vara att ha tillgång till alla Dina resurser för att kunna åstadkomma de resultat Du drömmer om.
Vad skulle det innebära för Dig att kunna klargöra Dina målsättningar, förstå Dina värderingar samt att skapa konkreta och klara handlingsplaner, för att uppnå en förbättring och förändring i Ditt liv?
Med vårt stöd och Din inneboende kunskap har Du den möjligheten!


Intresserad?

 

 

Utveckling och förändring
Utveckling medför alltid förändring och vice versa. I privatlivet likväl som i företag finns viljan till förändring , men det gamla invanda känns tryggt och säkert. Det är just här i förändringsfasen, som ett professionellt stöd är ovärderligt.

Vi hjälper privatpersoner och medarbetare i företag och organisationer att känna trygghet på vägen till det nya, tills förändringen känns stabil.

Vi är internationellt certifierade coacher enligt ICC.s standard och etik.
Länk: www.international-coach.com
Detta innebär att Du har en kvalitetssäkring samt Du får professionell hjälp och stöd, på vägen mot Dina mål och med Din vision.

Tänk dig att ha någon som lyssnar till Dig utan att ge Dig deras råd och lösningar.
Tänk Dig att bolla med någon som ställer frågor, vilka klargör Ditt sätt att tänka.

Vi ställer frågorna och Du har svaren.
Du tar själv ansvar för Din utveckling och Ditt lärande.

”Kan jag lita på att det håller,
kommer det att fungera?”

Kommunikation i alla former är förankringen eller grundbulten i alla våra utbildningar.


För mer än 30 år har Kjell tränat och utbildat professionella tränare och coacher, inom personlig utveckling. Tusentals människor har deltagit i samt rapporterat helt fantastiska förändringar genom de enkla principer Kjell har skapat och satt samman i ett unikt utbildnings och utvecklings program.

Alla som vill utvecklas och uppleva balans i livet, har nytta av en coach!